WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

01.Poznań-Polanka

A
M
Nazwa stacji 01.Poznań-Polanka Krótka nazwa stacji WKP001
Krajowy kod stacji WpPoznPolank Międzynarodowy kod stacji PL0244A
Strefa Poznań Klasyfikacja stacji tła
Adres Poznań, 61-131, ul. Polanka 24 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel GIOŚ CLB Poznań
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Miejska Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.95951944
Szerokość geograficzna N 52.39817500
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 67 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji