WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Gniezno;Paczkowskiego

M
Nazwa stacji Gniezno;Paczkowskiego Krótka nazwa stacji WKP107
Krajowy kod stacji WpGnieznoPM10/11 Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa wielkopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Gniezno, 62-200, ul. Paczkowskiego 13 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PB - Ołów PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.611984
Szerokość geograficzna N 52.539367
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 70 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia