WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Leszno;Kiepury

M
Nazwa stacji Leszno;Kiepury Krótka nazwa stacji WKP125
Krajowy kod stacji WpLesznoPM10/11 Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa wielkopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Leszno, 64-100, ul. Kiepury 45 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.605044
Szerokość geograficzna N 51.840461
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów zanieczyszczenia