WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

NowyTomyśl;Sienkiewicza

M
Nazwa stacji NowyTomyśl;Sienkiewicza Krótka nazwa stacji WKP128
Krajowy kod stacji WpNowyTomyslPM10/11 Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa wielkopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.141903
Szerokość geograficzna N 52.316728
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów zanieczyszczenia