WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Ostrów Wlkp;Wysocka

M
Nazwa stacji Ostrów Wlkp;Wysocka Krótka nazwa stacji WKP134
Krajowy kod stacji WpOstrowWlkpPM10 Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa wielkopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB - Ołów PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.823156
Szerokość geograficzna N 51.637575
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów zanieczyszczenia