WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Poznan, ul. Chwiałkowskiego

M
Nazwa stacji Poznan, ul. Chwiałkowskiego Krótka nazwa stacji WKP145
Krajowy kod stacji WpPoznanPOSIRPM10/11 Międzynarodowy kod stacji
Strefa Aglomeracja Poznańska Klasyfikacja stacji tła
Adres Poznań, 61-553, ul. Chwiałkowskiego 34a Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB - Ołów PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.928428
Szerokość geograficzna N 52.392967
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów