WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Poznań;Szymanowskiego

M
Nazwa stacji Poznań;Szymanowskiego Krótka nazwa stacji WKP146
Krajowy kod stacji WpPoznanSzymanowskiego17 Międzynarodowy kod stacji
Strefa Aglomeracja Poznańska Klasyfikacja stacji tła
Adres Poznań, 60-685, ul. Szymanowskiego 17 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.906220
Szerokość geograficzna N 52.459235
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 90 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia