WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Wągrowiec;Lipowa

M
Nazwa stacji Wągrowiec;Lipowa Krótka nazwa stacji WKP156
Krajowy kod stacji WpWagrowiecPM10/10 Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa wielkopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Wągrowiec, 62-100, ul. Lipowa 4c Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.208281
Szerokość geograficzna N 52.815539
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów zanieczyszczenia