WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Pleszew;Al.Mickiewicza

M
Nazwa stacji Pleszew;Al.Mickiewicza Krótka nazwa stacji WKP159
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa wielkopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Pleszew, 63-300, ul. Aleja Mickiewicza Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań, 61-625, ul. Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona roślin

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.791187
Szerokość geograficzna N 51.88491
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia