WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

02.Poznań-Dąbrowskiego

A
Nazwa stacji 02.Poznań-Dąbrowskiego Krótka nazwa stacji WKP002
Krajowy kod stacji WpPoznDabrow Międzynarodowy kod stacji PL0245A
Strefa Poznań Klasyfikacja stacji tła
Adres Poznań, 60-594, ul. H.Dabrowskiego 169 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel GIOŚ CLB Poznań
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Miejska Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.87726999
Szerokość geograficzna N 52.42031944
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 89 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia