WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

08.Koziegłowy-os.Leśne

A
Nazwa stacji 08.Koziegłowy-os.Leśne Krótka nazwa stacji WKP008
Krajowy kod stacji WpKozieOsLes Międzynarodowy kod stacji PL0700A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Koziegłowy - gmina Czerwonak, os.Leśne 22 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel GIOŚ CLB Poznań
Poznań, 62-625, ul.Czarna Rola 4
(61) 827-05-00

Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.999722
Szerokość geograficzna N 52.449444
Typ obszaru podmiejski
Wysokość m n.p.m. 92 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia