WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Poznan-Dabrowskiego PM2.5

M
Nazwa stacji Poznan-Dabrowskiego PM2.5 Krótka nazwa stacji WKP161
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Poznań, 60-594, Dąbrowskiego 169 Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.8772549
Szerokość geograficzna N 52.42031964
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 89 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia