WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

9.Poznań-Żelazna

A
M
Nazwa stacji 9.Poznań-Żelazna Krótka nazwa stacji WKP020
Krajowy kod stacji WpPoznRatajeMOB Międzynarodowy kod stacji UE PL0713A
Strefa Poznań Klasyfikacja stacji tła
Adres Poznań, 61-285, Szwajcakska 3 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel CLB GIOŚ Poznań
Poznań, ul. Czarna Rola 4
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.99838888
Szerokość geograficzna N 52.391778
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 76 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia