WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

12.Mosina-Czereśniowa

A
Nazwa stacji 12.Mosina-Czereśniowa Krótka nazwa stacji WKP022
Krajowy kod stacji WpMosinaCzer Międzynarodowy kod stacji PL0798A
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Mosina, 62-050, ul.Czereśniowa 4 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel GIOŚ CLB Poznań
Poznań, 61-625, ul. Czarna Rola 4
(61) 827-05-500

Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.865133
Szerokość geograficzna N 52.24151
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 65 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia