WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

3.Borówiec-Drapałka

A
Nazwa stacji 3.Borówiec-Drapałka Krótka nazwa stacji WKP003
Krajowy kod stacji WpBoroDrapal Międzynarodowy kod stacji
Strefa Powiat Poznań Klasyfikacja stacji tła
Adres Borówiec, 62-035, ul. Drapałka 4 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel CLB GIOŚ Poznań
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Lesna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.07411389
Szerokość geograficzna N 52.27679444
Typ obszaru pozamiejski
Wysokość m n.p.m. 75 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia