WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Borówiec-Obserwatorium

A
Nazwa stacji Borówiec-Obserwatorium Krótka nazwa stacji WKP003
Krajowy kod stacji WpBoroDrapal Międzynarodowy kod stacji
Strefa Powiat Poznań Klasyfikacja stacji tła
Adres Borówiec, 62-035, ul. Drapałka 4 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary meteorologiczne
WD - Kierunek wiatru PRESS - Ciśnienie atmosferyczne WS - Prędkość wiatru TEMP - Temperatura
HUMID - Wilgotność względna
Lokalne warunki dyspersji Lesna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.07411389
Szerokość geograficzna N 52.27679444
Typ obszaru pozamiejski
Wysokość m n.p.m. 75 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia