WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Mścigniew

Nazwa stacji Mścigniew Krótka nazwa stacji WKP044
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Metoda pomiaru
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia