WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

04.Piaski-Krzyżówka

A
Nazwa stacji 04.Piaski-Krzyżówka Krótka nazwa stacji WKP004
Krajowy kod stacji WpPiaskiKrzy Międzynarodowy kod stacji PL0247A
Strefa Wielkopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Piaski - gmina Witkowo, 62-230, Piaski 10 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel GIOŚ CLB Poznań
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona roślin

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Rolnicza Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.77320389
Szerokość geograficzna N 52.5014389
Typ obszaru pozamiejski - oddalony
Wysokość m n.p.m. 122 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia