WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

4.Piaski-Krzyżówka

A
Nazwa stacji 4.Piaski-Krzyżówka Krótka nazwa stacji WKP004
Krajowy kod stacji WpPiaskiKrzy Międzynarodowy kod stacji
Strefa Wielkopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Piaski - gmina Witkowo, 62-230, Piaski 10 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel CLB GIOŚ Poznań
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona roślin

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Rolnicza Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.77346389
Szerokość geograficzna N 52.50138889
Typ obszaru pozamiejski - oddalony
Wysokość m n.p.m. 122 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia