WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

05.Piła-Kusocinskiego

A
M
Nazwa stacji 05.Piła-Kusocinskiego Krótka nazwa stacji WKP005
Krajowy kod stacji WpPilaKusoci Międzynarodowy kod stacji
Strefa Piła Klasyfikacja stacji tła
Adres Piła, 64-980, ul. Kusocińskiego 10a Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel GIOŚ CLB Poznań
Poznań, 61-625, ul. Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB - Ołów PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Miejska Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.75957222
Szerokość geograficzna N 53.15440833
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 71 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia