WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

06.Konin-Wyszyńskiego

A
Nazwa stacji 06.Konin-Wyszyńskiego Krótka nazwa stacji WKP006
Krajowy kod stacji WpKoniWyszyn Międzynarodowy kod stacji PL0031A
Strefa Konin Klasyfikacja stacji tła
Adres Konin , 62-510, ul. St.K.Wyszyńskiego 3a Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel GIOŚ CLB Poznań
Poznań, 61-625, Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Miejska Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.26903611
Szerokość geograficzna N 52.22563333
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 50 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia