WIELKOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

07.Kalisz-Wyszyńskiego

A
M
Nazwa stacji 07.Kalisz-Wyszyńskiego Krótka nazwa stacji WKP007
Krajowy kod stacji WpKaliSawick Międzynarodowy kod stacji PL0503A
Strefa Kalisz Klasyfikacja stacji tła
Adres Kalisz, 62-800, ul.Prymasa S.Wyszyńskiego 22/24 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel GIOŚ CLB Poznań
Poznań, 61-625, ul. Czarna Rola 4
(61) 827-05-00
sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB - Ołów PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Miejska Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 18.04838889
Szerokość geograficzna N 51.74905278
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 109 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia